Zapraszamy do lektury wywiadu z pionierami terapii Snoezelen w Polsce

Zapraszamy do lektury wywiadu z pionierami terapii Snoezelen w Polsce

 

Pierwszy raz w historii specjaliści Snoezelen spotkają się podczas organizowanego przez Fundację Rosa I Forum Terapeutów „Terapia w Sali Doświadczania Świata – teoria i praktyka”, które odbędzie się 31.stycznia br. we Wrocławiu. Swoje przybycie potwierdziło już ponad sto osób z całej Polski, na co dzień zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Wykłady prowadzić będą: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann oraz red. Werner Reichmann, znawcy Snoezelen, pionierzy tej metody w naszym kraju, a także twórcy polskiej nazwy Sale Doświadczanie Świata. Dziś zapraszamy do lektury wywiadu z Państwem Reichmann.

 

 

Sale Doświadczania Świata – czym są i czy naprawdę są potrzebne?

Sala Doświadczania Świata jest specjalnie urządzonym pomieszczeniem z przemyślaną ofertą bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, zapachowych, kinestetycznych. To fragment przestrzeni, który daje uczestnikowi możliwość takiego przeżywania świata i kontaktu z otoczeniem, które gdzie indziej są dla tej osoby niedostępne (np. z uwagi na różnego rodzaju dysfunkcje czy niepełnosprawności).

W Sali Doświadczania Świata zmierzamy z jednej strony do aktywizacji uczestnika poprzez nieinwazyjną stymulację wielozmysłową, z drugiej zaś do osiągnięcia efektu relaksacji, wyciszenia, uspokojenia.

Nazwa „Sala Doświadczania Świata” jest polskim odpowiednikiem nazwy „Snoezelen” – unikalnej terapii znanej i stosowanej na całym świecie. Metoda ta pozwala osiągać zaskakujące efekty terapeutyczne, wśród których można wymienić na przykład: redukcję zachowań niepożądanych, poprawę komunikacji i kontaktów z otoczeniem, pobudzenie kreatywności i eksploracji, poprawę koncentracji, otwarcie emocjonalne, redukcję niepokoju i apatii, łagodzenie bólu i stresu, zmniejszenie zmęczenia i wyczerpania.

Dobroczynny wpływ Sali Doświadczania Świata sprawdza się w przypadku tak różnych grup odbiorców jak między innymi: niepełnosprawni intelektualnie, niepełnosprawni ruchowo, osoby z uszkodzeniami wzroku i słuchu, dzieci z problemami wychowawczymi, dzieci po przeżyciach traumatycznych, osoby z autyzmem, osoby z przewlekłym bólem, seniorzy z demencją, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby żyjące i pracujące w stresie.

Czy takie inicjatywy jak I. Forum Terapeutów już się pojawiały? Czy uważają Państwo, że to wydarzenie jest ważne? Dlaczego?

W Polsce miały już miejsce spotkania poświęcone zagadnieniu terapii Snoezelen. Jednak naszym zdaniem nie zorganizowano dotychczas wydarzenia o tak szerokim zasięgu i tak bogatym programie jak I. Forum Terapeutów. Jest to spotkanie niezwykle ważne, potrzebne, wręcz konieczne. Sale Doświadczania Świata przynoszą znakomite efekty, ale pod warunkiem, że będziemy dobrze rozumieć tę koncepcję i będziemy posiadali odpowiednią wiedzę dotyczącą terapii Snoezelen. I. Forum Terapeutów pełni rolę edukacyjną w zakresie prawidłowego użytkowania Sal Doświadczania Świata. Ponadto tego rodzaju impreza stanowi doskonałą płaszczyznę wymiany doświadczeń, dzielenia się sukcesami i analizowania problemów dla osób zaangażowanych w tę formę oddziaływania terapeutycznego.

Jakie najistotniejsze tematy zostaną poruszone podczas Forum?

Omówimy podstawowe założenia terapii Snoezelen, m. in. analizując ją jako zdarzenie rozgrywające się w triadzie: osoba podopiecznego, osoba opiekuna, odpowiednio zaaranżowane otoczenie. Przedstawimy historię Snoezelen na świecie oraz powstanie i rozwój Sal Doświadczania Świata w Polsce. Zastanowimy się nad perspektywami rozwoju, a także nad największymi plusami i najczęściej spotykanymi problemami praktyki Snoezelen.

Jakich rezultatów spodziewają się Państwo po I Forum Terapeutów?

Mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do integracji środowiska terapeutów zajmujących się Salami Doświadczania Świata w Polsce. Chcielibyśmy też, aby dzięki tej inicjatywie terapia Snoezelen w naszym kraju była prowadzona w sposób coraz bardziej profesjonalny i skuteczny. Spodziewamy się, że I. Forum Terapeutów wniesie istotny wkład do rozwoju i ulepszania praktyki Snoezelen w Polsce.

Z państwem Reichmann rozmawiała Natalia Kuźbik, koordynatorka projektu Doświadczanie Świata w Fundacji Rosa.