Kontakt:

Adres siedziby: ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław

Telefon: (+48) 71 343 24 24

E-mail: biuro@fundacjarosa.pl

Biuro czynne:od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-15:00

Bank: PKO BP S.A. 04 1020 5242 0000 2202 0218 1048

KRS: 0000207472

REGON: 592287129

NIP: 7732322126