Z ekologią za pan brat

Z ekologią za pan brat

Prace dotyczące segregacji odpadów, recyklingu, zasady „zero waste” oraz ekologiczne utwory rozbrzmiewające w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu - 27 listopada odbył się wyjątkowy przegląd muzyczny „Ekologiczna nutka” oraz finał konkursu plastycznego „Dziecięce porady – jak segregować odpady”.

Wydarzenie miało na celu promocję młodych talentów, rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska związanymi z nieprawidłową gospodarką odpadami, wzmacnianie postaw proekologicznych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapoznanie uczniów z ideą recyklingu.

Przegląd był skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 lat z przedszkoli i szkół masowych, integracyjnych oraz placówek specjalnych. Wykonawcy wystąpili indywidualnie, w duecie lub grupowo. Występom towarzyszyły instrumenty, podkłady muzyczne oraz przebrania specjalnie przygotowane na to wydarzenie. Uczniowie wykazali się zdolnościami muzycznymi oraz wiedzą o ekologii. Wykonawcy każdorazowo zostali nagrodzeni gromkimi brawami od publiczności oraz upominkami od organizatorów.

Po części artystycznej wręczono dyplomy oraz nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego „Dziecięce porady – jak segregować odpady”. Jury brało pod uwagę promocję recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów wtórnych. Uczestnicy poprzez swoją twórczość przygotowali instrukcję segregowania odpadów z wykorzystaniem surowców wtórnych. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni wzięli udział w wystawie prac oraz zdrowym i kolorowym poczęstunku.

Gratulujemy Pani Małgorzacie Nadorożnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu za organizację przedsięwzięcia.

Projekt był realizowany w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Galeria