Wyniki programu „Twoja szkoła”

Wyniki programu „Twoja szkoła”

Aż 264 placówki biorące udział w programie „Twoja szkoła” otrzymały informację o uzyskanych w bieżącym roku darowiznach z tytuły 1%. Program „Twoja szkoła” skierowany jest do wszystkich szkół na różnych poziomach kształcenia. Za pieniądze zebrane podczas akcji 1% dla OPP Fundacja kupuje: sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie, książki, tablice multimedialne, niezbędne pomoce dydaktyczne. Jest to również szansa dla pedagogów – dzięki funduszom mogą oni wziąć udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. Dodatkowo szkoły biorące udział w akcji mogą uczestniczyć w innych projektach Fundacji, m.in. w „Lekkim tornistrze”. Od początku istnienia programu tj. od 2004 roku,  podatnicy objęli swoimi wpłatami 1888 placówek z całej Polski.