Z wizytą we Wrocławskiej Galerii Młodych

Z wizytą we Wrocławskiej Galerii Młodych

Zaczarowany październik – zajęcia z arteterapii przeniosły naszych terapeutów i podopiecznych w świat marzeń, fantazji, cudów i czarów. Niezwykłość tematów umożliwiła dzieciom rozwijanie kreatywności i odkrywanie własnej tożsamości. Na koniec miesiąca maluchy stworzyły w pracowni WGM oryginalne monotypie.

W ostatnią środę października podopieczni naszej świetlicy, w ramach cotygodniowych zajęć integracyjnych, odwiedzili pracownię stowarzyszenia Wrocławska Galeria Młodych przy ulicy św. Mikołaja. Tą wizytą rozpoczęli comiesięczny cykl warsztatów, na których wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami poznawać będą przeróżne formy aktywności artystycznej.

Głównym celem spotkań jest promowanie dziecka przez sztukę, stąd pierwsze zajęcia poświęcono rozmowie o sztuce. Prowadzący w bardzo przystępny sposób przekazali uczestnikom podstawowe wiadomości o technikach artystycznych oraz oprowadzili po niezwykłej galerii.

Pierwszą poznaną techniką była grafika. To właśnie w jej ramach powstały przepiękne monotypie. Monotypia stanowi barwną kompozycję odciśniętą na papierze i stworzoną przy użyciu wolno schnących farb drukarskich oraz szklanej płytki. Należy do specyficznych technik plastycznych, gdyż pozwala na uzyskanie tylko jednej odbitki. Dzięki temu każda powstała podczas zajęć praca dziecka była oryginalna i niepowtarzalna.

Warsztaty – ze względu na świetną atmosferę i artystyczną przestrzeń – sprzyjały procesom twórczym, wywołując u naszych podopiecznych wiele pozytywnych emocji  i chęci do następnych spotkań. W imieniu wszystkich uczestników dziękujemy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych za gościnę i już nie możemy się doczekać kolejnych zajęć!

 

Stowarzyszenie WGM działa we Wrocławiu od 2000 roku. Realizuje projekty pozaszkolnej edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w wieku od 7. do 13. roku życia z różnych środowisk społecznych. Ponadto, w ramach działalności na rzecz rodziny, stowarzyszenie oferuje pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Galeria