Do walki… gotowi… start…! Ruszyła kampania Rakoobrona.

Do walki… gotowi… start…! Ruszyła kampania Rakoobrona.

Konferencją prasową w Warszawie, przy udziale ekspertów kampanii prof. Jacka Jassema i prof. Mariusza Bidzińskiego, oficjalnie rozpoczęliśmy kampanię edukacyjno–informacyjną RAKOOBRONA. Jest ona skierowana do ludzi młodych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i dotyczy profilaktyki trzech nowotworów: raka płuca, raka szyjki macicy i czerniaka skóry. Celem kampanii jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Spośród najczęściej występujących nowotworów u osób dorosłych wybraliśmy te, których przyczynami mogą być zachowania i nawyki kształtujące się w okresie młodzieńczym – stąd pomysł na hasło kampanii: najlepszy czas na działanie jest teraz!

Start kampanii poprzedziły badania ankietowe i fokusowe przeprowadzone w grupie 1500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju. Miały one na celu ocenę stanu świadomości młodych ludzi na temat chorób nowotworowych i ich profilaktyki. Z opracowanego raportu wynika, że luki w wiedzy uczniów na temat raka są widoczne na każdym etapie świadomości potencjalnej choroby. Uczniowie mają trudności z posługiwaniem się poprawną terminologią onkologiczną, podaniem przyczyn choroby, jej objawów, a także sposobów zapobiegania oraz leczenia.

Celem uzupełnienia i ugruntowania wiedzy nt. profilaktyki onkologicznej zostały opracowane atrakcyjne pakiety materiałów dydaktycznych zawierające CD z filmem, przedstawiającym prawdziwe historie pacjentów onkologicznych („Gra z rakiem”), przewodniki dydaktyczne dla nauczycieli oraz ulotki. Zestawy materiałów otrzymają szkoły, które zgłoszą chęć uczestnictwa w programie
Deklaracja przystąpienia do programu

Promocja akcji Rakoobrona będzie odbywać się podczas wydarzeń kulturalno-rozrywkowych organizowanych dla grupy docelowej.

Organizatorami akcji są Fundacja Rosa i Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO.

Więcej informacji o kampanii na stronie www.rakoobrona.pl

Galeria