Rosa współpracuje z legnickim Ośrodkiem Nowy Świat!

Rosa współpracuje z legnickim Ośrodkiem Nowy Świat!

W środę 14 września, w kawiarni Ratuszowa w Legnicy, odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca współpracę Fundacji Rosa z Ośrodkiem Nowy Świat.

Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku z prośbą o dofinansowanie, fundacja zdecydowała się wesprzeć legnicki projekt. - Realizując misję fundacji, postanowiliśmy przekazać  środki na rozwój działań ośrodka. Naszym celem jest wyrównywanie szans najmłodszych w dostępie do edukacji, rehabilitacji, również w dostępie do kultury. Swoimi działaniami staramy się tworzyć i wspierać ideę społeczeństwa obywatelskiego – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. – Wszyscy, nie tylko organizacje pozarządowe, powinniśmy podejmować działania przeciwko społecznemu wykluczeniu dzieci i młodzieży. Z podziwem obserwujemy starania tych młodych ludzi, mające na celu mierzenie się z jakże trudną, ale wyjątkową historią Legnicy.

Ośrodek Nowy Świat to inicjatywa młodych ludzi, którzy poprzez warsztaty, koncerty, spotkania młodzieży z różnych zakątków Europy oraz różnego rodzaju dodatkowe działania artystyczne próbuje zmierzyć się z historią Legnicy - międzynarodową i wieloetniczną. Działania te są również niezastąpioną okazją do poszukiwań społecznego porozumienia międzykulturowego. Miejscem funkcjonowania inicjatywy jest przeszło stuletnia kamienica, w której młodzież rekonstruuje mitologię budynku i dzielnicy. Celem powstania ośrodka było stworzenie miejsca tolerancji, porozumienia oraz artystycznego i osobistego rozwoju młodzieży. W jednym miejscu zderzają się różne kultury, dzięki czemu wytwarzana jest nowa jakość dialogu społecznego. Różnego rodzaju akcje przygotowywane przez współtwórców Ośrodka angażują mieszkańców z całego miasta. Organizowane są pokazy bajek, warsztaty dla dzieci, happeningi artystyczne i koncerty. Działalność Ośrodka Nowy Świat wspierana jest przez legnicki Teatr Modrzejewskiej.

Głównymi celami Ośrodka Nowy Świat są:

  • spotkania młodych ludzi wywodzących się z różnych kultur, którzy uczą się wzajemnie oraz wymieniają doświadczeniami,
  • stworzenie możliwości wyrażania siebie, swoich idei,
  • ożywianie miasta,
  • pogłębianie tożsamości lokalnej Legnicy,
  • praca nad zmianą stereotypów,
  • wpływanie na napięcia społeczne związane z czasami przeszłymi,
  • wspólna praca nad rewitalizacją wnętrz kamienicy, nadającą każdemu z pomieszczeń właściwą poszczególnym narodom estetykę.