Przełożone ogłoszenia wyników konkursu „Moje dziecko/mój podopieczny w Sali Doświadczania Świata”

Przełożone ogłoszenia wyników konkursu „Moje dziecko/mój podopieczny w Sali Doświadczania Świata”

Informujemy Państwa, iż w związku z dużą ilością zgłoszonych prac terapeutów a małą liczbą prac zgłoszonych przez rodziców biorących udział w konkursie członkowie komisji konkursowej muszą dokonać dodatkowej oceny tychże prac. W związku z powyższym termin ogłoszenia wyników konkursu został przesunięty na czwartek (3.10.13) na godzinę 12.00. Za zaistniałą sytuację przepraszamy. Jednocześnie informujemy o zmianie regulaminu:

Nowa treść w § 3 ust.1 lit b.:

"W przypadku gdy liczba rodziców biorących udział w konkursie będzie mniejsza niż liczba nagród, o których mowa w § 3 ust.1 lit b), nagrody nie przyznane rodzicom Członkowie Komisji Konkursowej mogą przyznać Uczestnikom konkursu będącym terapeutami, za zajęcie odpowiednio IV i następnych miejsc w Konkursie, jako nagrody dla placówki, w której zatrudniony jest terapeuta."