BohaterON

O PROJEKCIE


BohaterON - włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek, dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Jego II edycja trwała od 1 sierpnia do 2 października 2017 r, a efekty kampanii przedstawiono 22 listopada podczas uroczystej gali.

II EDYCJA


II edycja kampanii składała się z:

 • akcji Kartka dla Powstańca - W jej ramach każdy Polak mógł wysłać bezpłatne kartki z życzeniami do Powstańców Warszawskich. Pocztówki były dostępne na terenie całego kraju u partnerów projektu: w wybranych placówkach Poczty Polskiej, wybranych kolekturach LOTTO, w samolotach LOT-u na trasach średnio- i długodystansowych, w biurach sprzedaży LOT i LOT Travel, na Lotnisku Chopina w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz na PGE Narodowym w Warszawie. Ponadto istniała możliwość wysłania bezpłatnej kartki przez Internet. Wypełnione w ten sposób pocztówki zostały wydrukowane i przekazane Powstańcom w formie tradycyjnej. Podobnie jak w latach ubiegłych, biało-czerwone kartki wykonały własnoręcznie dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych.
 • seminariów dla nauczycieli - We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej na przełomie września i października przeprowadziliśmy cykl seminariów dla nauczycieli, przybliżając im sposoby na przystępny i ciekawy sposób rozmawiania z młodzieżą o Powstaniu Warszawskim i Polskim Państwie Podziemnym. Po szkoleniu każdy pedagog został zobowiązany do przeprowadzenia w swojej placówce w roku szkolnym 2017/2018 lekcji z młodzieżą, a także do zrealizowania specjalnego projektu. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone.
 • portalu o Powstańcach - Na stronie internetowej www.bohateron.pl zostały przedstawione sylwetki wybranych Powstańców Warszawskich. Dzięki witrynie zainteresowane akcją osoby mogły wybrać adresatów kartek, zapoznać się z ich historiami i zdecydować, komu przekażą podziękowania za walkę o wolność Ojczyzny.

II edycja kampanii bohateron w liczbach


 • 118 148 kartek wysłanych do Powstańców Warszawskich przez Polaków z kraju i zagranicy;
 • 34 993 pocztówki zaadresowane do konkretnego uczestnika walk o stolicę;
 • 29 416 kartek wysłanych online przez stronę www.bohateron.pl;
 • 2 144 laurki wykonane przez dzieci w szkołach przyszpitalnych;
 • 28 389 173 osoby, które zetknęły się z materiałami kampanii;
 • 162 nauczycieli biorących udział w seminariach kampanii;
 • 13 800 uczniów objętych projektem;
 • ponad 700 zdjęć z kartką kampanii;
 • 376 publikacji w mediach.

WIĘCEJ O PROJEKCIE NA STRONIE:


WWW.BOHATERON.PL 

Galeria