BohaterON

O PROJEKCIE


BohaterON - włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Prowadzona od 2016 roku akcja edukuje Polaków, bazując na indywidualnych historiach uczestników walk o stolicę, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną. Akcję organizujemy wspólnie z Fundacją Sensoria, a naszym działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.
IV edycja kampanii trwała od 1 sierpnia do 2 października 2019 r.

CZTERY EDYCJE KAMPANII


Kampania BohaterON to:

 • Pamięć … czyli tworzenie wspólnoty pamiętającej o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok, nie tylko „od święta”; a także promocja postaw patriotycznych i działań związanych z propagowaniem wiedzy o dziejach Polski XX wieku. W tym celu umożliwiamy każdej zainteresowanej osobie wysyłkę kartki, listu bądź laurki do wybranego Powstańca Warszawskiego. W 2019 roku zrezygnowaliśmy z drukowania i dystrybuowania dedykowanych kampanii pocztówek. Zachęcaliśmy uczestników akcji do własnoręcznego wykonania kartki dla Powstańca bądź napisania listu i przesłania na adres: Fundacja Sensoria, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław.
  Chcieliśmy, by korespondencja była wyjątkowa i jeszcze bardziej angażująca – własnoręcznie wykonane laurki, listy i widokówki z całej Polski z pewnością sprawią Powstańcom Warszawskim jeszcze więcej radości. Ponadto, zaoszczędzone na druku i dystrybucji kartek środki finansowe przeznaczyliśmy na wsparcie materialne Powstańców i realizację ich indywidualnych potrzeb. Podobnie jak w poprzednich latach, istniała możliwość napisania bezpłatnej pocztówki do Powstańca za pośrednictwem strony WWW.BOHATERON.PL 
  Nowym działaniem podjętym przez nas w IV edycji kampanii była Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich. Chcemy wyróżnić osoby, firmy i instytucje, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną. Nagrody były przyznawane za działalność w 2018 roku w siedmiu kategoriach: instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non profit, dziennikarz i pasjonat.
 • Edukacja - Ważną część kampanii stanowi edukacja młodzieży szkolnej. Pokazujemy, że historia nie musi być nudna – jej treści można przekazać w atrakcyjnej dla młodych ludzi w formie. Dla uczniów są organizowane warsztaty wykorzystujące elementy edukacji pozaformalnej i spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego, a dla nauczycieli – seminaria, podczas których zespół kampanii BohaterON i pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej dzielą się swoim doświadczeniem i receptą na niestandardową lekcję historii. Pedagodzy otrzymują również gotowe konspekty zajęć do przeprowadzenia w szkole.
 • Pomoc - Przez cały rok angażujemy się w pomoc bezpośrednią kierowaną do bohaterów walk o stolicę. Pomagamy Powstańcom Warszawskim w codziennych obowiązkach, koordynujemy pomoc medyczną, a także wspieramy materialnie tych, którzy tego potrzebują. Ponadto, w ramach kampanii prowadzimy internetowe zbiórki pieniędzy na rzecz Powstańców.

BOHATERON W LICZBACH - lata 2016-2019


 • 830 258 kartek i listów wysłanych do Powstańców Warszawskich przez Polaków z kraju i zagranicy;
 • co trzecia kartka zaadresowana do konkretnego uczestnika walk o stolicę;
 • 32 mln osób, które zetknęły się z materiałami kampanii;
 • 300 nauczycieli biorących udział w seminariach kampanii;
 • 700 tys. uczniów objętych projektem BohaterON w Twojej Szkole;
 • 328 miniprojektów realizowanych w szkołach;
 • 1265 Powstańców, którzy otrzymali bony świąteczne o wartości 250 zł;
 • 500 000 PLN przeznaczonych na pomoc bohaterom walk o stolicę;
 • 5 ambasadorów – aktorów „Czasu honoru”: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny, Maciej Musiał;
 • 3 750 publikacji w mediach.

WIĘCEJ O PROJEKCIE NA STRONIE:


WWW.BOHATERON.PL 

Galeria