BohaterON

O PROJEKCIE


BohaterON - włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek, dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Jego III edycja trwała od 1 sierpnia do 2 października 2018 r., a efekty kampanii przedstawiono 13 grudnia podczas uroczystej gali.

III EDYCJA


III edycja kampanii składała się z:

 • akcji Kartka dla Powstańca - W jej ramach każdy mógł wysłać bezpłatne kartki z życzeniami do Powstańców Warszawskich. Pocztówki były dostępne na terenie całego kraju u partnerów projektu: na wszystkich stacjach paliw PKN ORLEN, we wszystkich placówkach Poczty Polskiej, w kolekturach LOTTO, samolotach LOT na rejsach krajowych, średnio- i długodystansowych, wybranych biurach sprzedaży LOT i LOT Travel oraz check-inach LOT na Lotnisku Chopina w Warszawie, pociągach POLREGIO, Biurach Obsługi Klienta Polskiej Grupy Energetycznej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie i Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Ponadto istniała możliwość wysłania bezpłatnej kartki przez Internet. Wypełnione w ten sposób pocztówki zostały wydrukowane i przekazane Powstańcom w formie tradycyjnej. Podobnie jak w latach ubiegłych, biało-czerwone laurki wykonały własnoręcznie dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych.
 • projektu BohaterON w Twojej Szkole - We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom” we wrześniu wystartował dedykowany uczniom i nauczycielom projekt BohaterON w Twojej Szkole. W jego ramach przedszkola i szkoły podstawowe zaproszono do udziału w akcji wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich, z kolei dla nauczycieli historii i edukatorów pracujących z młodzieżą w wieku 16-19 lat zaplanowano cykl seminariów skupiający się wokół nowoczesnego i aktywnego nauczania o historii Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego. Odbył się on na przełomie września i października 2018 roku. Po szkoleniu pedagodzy przeprowadzili w swoich placówkach warsztaty z młodzieżą i wraz z wybranymi przez siebie uczniami zrealizowali miniprojekty historyczne.
 • pomocy Powstańcom Warszawskim - Przez cały rok angażujemy się w pomoc bezpośrednią kierowaną do bohaterów walk o stolicę. Pomagamy Powstańcom Warszawskim w codziennych obowiązkach, koordynujemy pomoc medyczną, a także wspieramy materialnie tych, którzy tego potrzebują. Ponadto, w ramach kampanii za pośrednictwem platformy pomagacie.pl prowadzimy zbiórki pieniędzy na rzecz Powstańców.

III edycja kampanii bohateron w liczbach


 • 290 544 kartki wysłane do Powstańców Warszawskich przez Polaków z kraju i zagranicy;
 • 111 569 pocztówek zaadresowanych do konkretnego uczestnika walk o stolicę;
 • 11 526 prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież;
 • 2 067 laurek wykonanych przez dzieci w szkołach przyszpitalnych;
 • 31 511 284 osoby, które zetknęły się z materiałami kampanii;
 • 2 781 placówek zaangażowanych w projekt BohaterON w Twojej Szkole;
 • 116 nauczycieli biorących udział w seminariach kampanii;
 • 350 tys. uczniów objętych projektem BohaterON w Twojej Szkole;
 • 128 miniprojektów realizowanych w szkołach;
 • 1000 zdjęć z kartką kampanii w mediach społecznościowych i Internecie;
 • 1 392 publikacje w mediach.

WIĘCEJ O PROJEKCIE NA STRONIE:


WWW.BOHATERON.PL 

Galeria