Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Fundacja Rosa z siedzibą we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie usługi:

Kompletne wyposażenie w urządzenia i sprzęty terapeutyczne Sali Doświadczania Świata dla następujących jednostek:

• Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
• Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu
• Klinika Budzik w Warszawie

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt mailowy na adres: darek@fundacjarosa.pl w celu otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert upływa w dniu 07 maja 2014 r. o godz. 12.00.