Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Fundacja Rosa z siedzibą we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie usługi:

Dostawa ok. 2000 szafek szkolnych w ramach programu „Lekki Tornister” wg normy PN-90/F-060010/05

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt mailowy na adres: janusz@fundacjarosa.pl w celu otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2013 r o godz. 12.00