Nowy projekt – Kartka dla Kombatanta

Nowy projekt – Kartka dla Kombatanta

Kartka ze Szpitala ma kolejną edycję specjalną! Akcja Kartka dla Powstańca ciągle trwa, ale w tym roku w nasze działania została włączona kolejna grupa Kombatantów. Z okazji przypadającego 17 września Światowego Dnia Sybiraka wyjątkowe laurki trafią w ręce Sybiraków z całej Polski.

Pomysł projektu zrodził się w trakcie przygotowań do kolejnej edycji kampanii BohaterON – włącz historię! Już od jakiegoś czasu rozważaliśmy rozszerzenie naszej inicjatywy, czego bezpośrednim efektem jest powstanie kolejnej akcji: Kartka dla Kombatanta. Głównym celem projektu jest pootrzymywanie pamięci wśród najmłodszych o tym, czego doświadczyli Polacy deportowani w głąb ZSRS. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zostanie on zrealizowany jeszcze w tym roku.

15 szkół przyszpitalnych i sanatoryjnych zdeklarowało udział w akcji. Mali pacjenci wykonają niemal tysiąc symbolicznych laurek, które we wrześniu za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Sybiraków zostaną przekazane polskim zesłańcom. Podczas specjalnych warsztatów prowadzonych w placówkach uczniowie uzyskają podstawowe informacje o jednym z najtragiczniejszych okresów polsko-syberyjskiej historii. Dzięki materiałom udostępnionym przez Muzeum Pamięci Sybiru poznają realia, z jakimi musieli się zmierzyć deportowani, a na koniec wykonają prace plastyczne i uzupełnią je okolicznościowymi życzeniami.

Mamy ogromną nadzieję, że również za sprawą tej inicjatywy będziemy mieli okazję być świadkami rodzącego się międzypokoleniowego dialogu. Z doświadczenia wiemy, że bohaterowie tacy jak np. Powstańcy Warszawscy czy żołnierze Armii Krajowej potrafią stać się dla dzieci i młodzieży autorytetem i wzorem do naśladowania. Zmagające się z ciężką, niejednokrotnie śmiertelną chorobą potrzebują wsparcia i ukazania pozytywnych przykładów walki z przeciwnościami i własnymi słabościami. Zajęcia plastyczne mają również wymiar terapeutyczny, a ich zadaniem jest złagodzenie stresu małych pacjentów związanego z chorobą i rozłąką z bliskimi, a także rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.

Galeria