Lżejsze tornistry w Nieszawie dzięki wsparciu Fundacji Rosa

Według norm rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce, ciężar umieszczany na plecach dziecka nie powinien przekraczać 10 procent wagi jego ciała. Jak pokazują badania przeprowadzone w 2009 roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną, 44 procent uczniów miejskich i 38 procent uczniów na wsiach zmaga się z nadmiernym obciążeniem. Nierzadko zdarza się, że tornistry najmłodszych osiągają wagę nawet 8 kilogramów.  

- Pomimo regulacji prawnych szkoły, z powodu braku środków, nie są w stanie zapewnić dzieciom  miejsc do przechowywania rzeczy. Stąd pomysł na akcję „Lekki tornister” – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa – Problem dotyczy szczególnie placówek w małych miejscowościach. Jako
organizacja pożytku publicznego wspieramy działania mające na celu wyrównywanie szans dzieci z biednych, niewielkich miejscowości i dawanie im możliwości rozwoju i kształcenia na poziomie zbliżonym do dzieci z dużych miast.

Zbyt duży ciężar zaburza prawidłowy rozwój dziecka, powoduje nie tylko skrzywienia kręgosłupa, ale również prowadzi do pojawienia się schorzeń ortopedycznych. Wspierając potrzeby najmłodszych, Fundacja Rosa rozpoczęła program „Lekki tornister”. Polega on na wyposażaniu niedofinansowanych szkół w szafki, w których dzieci będą mogły zostawiać najcięższe podręczniki i przybory szkolne. Pozwoli to odciążyć ich tornistry, a co za tym idzie, uniknąć poważnych wad postawy.

Pierwszą placówką biorącą udział w programie jest Szkoła Podstawowa w Nieszawie. Fundacja sfinansowała zakup szafek w jednej z klas. W październiku rozpoczną się prace nad wyposażeniem kolejnej sali.

- Od dawna planowaliśmy zakup szafek dla uczniów. Niestety, jak to często bywa, brakuje funduszy – mówi Magdalena Zwolińska przedstawicielka rady rodziców. Wnioskowaliśmy o zakup mebli w jednej z klas. Ku naszej radości okazało się, że Fundacja Rosa dodatkowo zakupi wyposażenie drugiej sali. Jesteśmy bardzo wdzięczni fundacji za okazaną pomoc.

Do programu dołączyła niedawno Szkoła Podstawowa z pobliskiej Kąkowej Woli. - Projekt w Nieszawie traktowaliśmy jako akcję pilotażową, która pozwoliła nam doprecyzować szczegóły „Lekkiego tornistra”. W najbliższym czasie planujemy szersze działania mające na celu dotarcie do szkół najbardziej potrzebujących - zapowiada prezes Pecuszok.

Od 2009 roku obowiązuje przepis nakazujący szkołom zorganizowanie miejsc, w których uczniowie mogą pozostawić przynajmniej część podręczników oraz przyborów szkolnych. Niestety, jak pokazuje codzienna praktyka, przepis ten to jedynie teoria.