Doświadczanie Świata z Fundacją Rosa

Dzięki pomocy wrocławskiej Fundacji Rosa, jesienią zostało otwartych w Polsce 11 Sal Doświadczania Świata. Nowe placówki, w których dzieci będą mogły poddawać się terapii przy wykorzystaniu dźwięków, barw i kształtów, powstały m.in. w Wałbrzychu, Goślicach (woj. mazowieckie), Łabiszynie (woj. kujawsko-pomorskie), Gudowie (woj. zachodnioporskie) czy Katowicach. Dzięki pomocy Rosy, z nowej Sali Doświadczania Świata w Stowarzyszeniu Akson we Wrocławiu będą mogli także korzystać seniorzy.

Terapia w Salach Doświadczania Świata określana jest słowem „Snoezelen”- od dwóch wyrazów pochodzących z języka niderlandzkiego: „snuffelen”, czyli wąchać/węszyć, oraz „doezelen”, czyli drzemać. Jej głównym założeniem jest pobudzanie ciekawości, rozwijanie integracji sensorycznej oraz procesu poznawczego poprzez wykorzystywanie ruchu, dźwięków, barw, stymulacji wzroku, słuchu i dotyku. Opracowana została w Holandii w latach 70-tych i szybko zdobyła popularność na całym świecie, przede wszystkim w Niemczech, gdzie dziś istnieje ok. 2 tysięcy takich sal terapeutycznych. Do Polski trafiła w 1993 r., nadal jednak jest mało rozpowszechnionym, bo kosztownym, sposobem rehabilitacji. W 2011r. Fundacja Rosa postawiła sobie za cel stworzenie w Polsce - tak w małych, jak i dużych miejscowościach profesjonalnie urządzonych „Sal Doświadczania Świata”. W ramach programu Sala Doświadczania Świata Fundacja wyposażyła 52 placówki w niezbędny sprzęt, w tym 25 do terapii Snoezelen.

Fundacja zaopatruje placówki opiekujące się dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością w nowoczesny, bardzo potrzebny sprzęt do rehabilitacji - koszt takiego sprzętu często przekracza możliwości finansowe ośrodków czy szkół specjalnych. W Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach, gdzie uczniami są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami sprzężonymi, placówka została wyposażona m.in. w podświetlany basen z piłkami, światłowody ze zmieniającymi się kolorami, łózko wodne czy tablicę-drabinę, dzięki której dziecko może nie tylko usłyszeć wzmocniony, wydany przez siebie dźwięk, ale również zobaczyć go na drabinie kolorów. W katowickim przedszkolu z oddziałami integracyjnymi „Wesołe Słoneczko” na wyposażenie nowej sali Fundacja Rosa przekazała 23 tys. zł. - dzieci mogą dzięki temu przenosić się w bajkową czy kosmiczną rzeczywistość, korzystać m.in. z profesjonalnej maty do masażu, kolumny wodnej, która błyszczy się i świeci oraz tworzy małe bąbelki, świecącej ledami rakiet. Dzięki pracy i zabawie w takich pomieszczeniach, u małych pacjentów rośnie poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza się poziom lęku, zwiększa ich chęć do nawiązywania kontaktów z otoczeniem.

Dzięki pomocy Fundacji Rosa, ponad 2 000 dzieci miało już możliwość doświadczyć świata. - Naszym celem jest dalszy rozwój terapii Sal Doświadczania Świata w Polsce. W przyszłym roku będziemy chcieli otworzyć kolejne placówki, bo widzimy jak bardzo są one skuteczne - potwierdzają to także rodzice i opiekunowie dzieci, korzystających z terapii w takich pokojach - mówi Mariusz Bober, prezes Fundacji Rosa. - Dostrzegliśmy także potrzebę stworzenia opracowania dotyczącego standardów, jakie powinny obowiązywać w tego typu placówkach - zarówno pod kątem urządzania Sal, jak i sposobu prowadzenia w nich terapii. Będziemy dążyć do tego, by nasze sale spełniały wszystkie te standardy, mamy nadzieję, że nasze opracowanie będzie pomocne także placówkom, w których Sale Doświadczania Świata powstają niezależnie od naszej Fundacji.

W styczniu 2014 Fundacja Rosa planuje opublikować obszerną, ponad 340-stronicową książkę „Snoezelen - Sale Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”, uzupełnioną bogatym materiałem multimedialnym. Autorem pionierskiego na polskim rynku wydawnictwa jest dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, należąca do grona prekursorów metody Snoezelen w Polsce. Jest także tłumaczką książki „Snoezelen, nieco inny świat” i autorką polskiej nazwy metody: Sala Doświadczania Świata.

Środki na tworzenie sal wspierających terapię dzieci Fundacja Rosa pozyskuje z odpisów 1% od podatku dochodowego.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Galewska
katarzyna@fundacjarosa.pl
tel. 519 054 757
www.fundacjarosa.pl

Wersja PDF wpisu