Fundacja Rosa wspiera krakowską hipoterapię

Fundacja Rosa wspiera krakowską hipoterapię

Z końcem września Fundacja Rosa podpisała umowę dotyczącą wsparcia Fundacji Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z Krakowa. Przekazane przez Rosę środki przeznaczone zostaną na kompleksową terapię podopiecznych oraz dokończenie budowy krytego menażu do hipoterapii.

- Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku zdecydowaliśmy się wesprzeć fundację. Jej działalność realizuje również cele, które przyświecają działaniu naszej organizacji - mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. Wiemy, że terapia ze zwierzętami daje wspaniałe efekty. Podopieczni Rosy korzystają już z dobroczynnego wpływu delfinoterapii. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wsparciu jeszcze więcej dzieci będzie mogło wziąć udział w równie efektywnej hipoterapii.

Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działa od 22 lat, a od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Jest najstarszą ogólnopolską organizacją pozarządową, która podjęła się popularyzowania walorów hipoterapii, jako jednej z metod rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Jej misją jest kompleksowa pomoc terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych, wspomagana przez hipoterapię oraz terapię rodzin. Podopieczni fundacji to ponad 100 dzieci z wieloraką niepełnosprawnością: mózgowym porażeniem dziecięcym, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, Zespołem Downa, autyzmem, opóźnieniami rozwoju psycho-ruchowego, zaburzeniami emocjonalnymi. Głównym celem działań podejmowanych przez fundację jest wspomaganie całościowego rozwoju dzieci niepełnosprawnych, ich możliwości ruchowych, stanu emocjonalnego oraz kontaktów społecznych.

 


 

Galeria