Fundacja Rosa wsparła Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych z Krosna!

Fundacja Rosa wsparła Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych z Krosna!

W Nowy Rok 2012 Fundacja Rosa wchodzi z wieloma sukcesami, nadziejami , ale również mnóstwem pracy. Działając na terenie całego kraju, tym razem z pomocą ruszyła w województwie podkarpackim. Fundacja zdecydowała się wesprzeć Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych z Krosna, które od ponad 20 lat niesie pomoc osobom potrzebującym. Jednak, jak to często bywa, zdobywać fundusze jest bardzo trudno. Z dnia na dzień coraz trudniej żyje się tym najuboższym, w szczególności rodzinom wielodzietnym. Dlatego Rosa, po dokładnym przeanalizowaniu potrzeb Towarzystwa, przeznaczyła fundusze na zakup najpotrzebniejszych artykułów, które znalazły się w paczkach, które pracownicy Towarzystwa przekazali najbardziej potrzebującym rodzinom. Dzięki współpracy Fundacji Rosa oraz Towarzystwa rozdano ponad 500 paczek!