Fundacja Rosa szuka wolontariuszy!

Fundacja Rosa szuka wolontariuszy!

Rusza nowy projekt Fundacji Rosa finansowany ze środków PEFRON:  „Podróżuje, poznaję, pomagam”. Projekt ma na celu integrację młodzieży z dziećmi niepełnosprawnymi oraz aktywizację turystyczną dzieci. W związku z tym Fundacja poszukuje wolontariuszy.

W projekcie przewidziane jest:

Szkolenie dla 20 wolontariuszy  (16h w sierpniu br.) obejmujące tematy:
- motywacji pozazarobkowej,
- komunikacji z osobą niepełnosprawną,
- metod animacji czasu wolnego dzieci niepełnosprawnych,
- praw i obowiązków wolontariusza,
- kodeksu etycznego wolontariusza.

Wycieczki krajoznawcze w których weźmie udział 100 dzieci niepełnosprawnych z Dolnego Śląska wraz z wolontariuszami (każdy wolontariusz wybierze się na jedną 2-dniową wycieczkę). Wycieczki będą odbywały się w dni robocze we wrześniu i w październiku. Uczestnicy programu odwiedzą rejony Kotliny Kłodzkiej.

Do projektu zapraszamy młodzież w wieku od 16 do 25 lat, studiującą lub uczącą się na Dolnym Śląsku!


Udział w szkoleniu i wycieczce jest bezpłatny, a wszelkie koszty z nimi związane pokrywa Fundacja Rosa.
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 17 sierpnia 2012 br. na adres: natalia@fundacjarosa.pl.