Alarmująco ciężkie plecaki najmłodszych

Alarmująco ciężkie plecaki najmłodszych

Trzech na czterech uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nosi tornistry, których waga przekracza dopuszczalne normy,  a szkoły nie są w stanie zapewnić wymaganych ustawowo szafek –takie alarmujące dane wynikają z badania, które w dniach 9-16 kwietnia br. przeprowadziła w 5 placówkach oświatowych na terenie Dolnego Śląska Fundacja Rosa.

W ramach tegorocznej edycji programu „Lekki Tornister” w pięciu szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego przeprowadzono akcję ważenia uczniów oraz ich tornistrów – z zawartością i bez. Celem akcji było pozyskanie danych dotyczących przeciętnej wagi tornistrów i relacji tej wagi do wagi uczniów, a także poznanie rzeczywistych przyczyn zbyt ciężkich plecaków szkolnych.

Do analizy przyjęto proporcję wagi tornistra do masy noszącego go dziecka. Pomimo braku normy określającej dopuszczalny ciężar plecaka ucznia, uważa się, że fizjologicznie poprawne obciążenie dziecka nie powinno być większe niż 10% wagi jego ciała. Badanie przeprowadzono na grupie 226 uczniów klas I-III.

Wyniki są alarmujące – 75% uczniów klas pierwszych nosi na plecach ciężar przekraczający normy. W klasach II i III wyniki były trochę lepsze, aczkolwiek wciąż niesatysfakcjonujące – odpowiednio 63% i 22% tornistrów przekraczających normy wagowe. Biorąc pod uwagę średnią masę ciała w tej grupie wiekowej – 28kg, 31kg i 36kg odpowiednio dla klas I, II i III, ciężar plecaka wraz z zawartością nie powinien być większy niż odpowiednio 2,8 kg 3,1 kg i 3,6 kg.

Podczas przeprowadzonych badań stwierdzono, że nadmierna waga plecaków wielokrotnie wynikała nie tylko z przynoszenia zbędnych w danym dniu podręczników, zeszytów ćwiczeń, strojów na zajęcia wychowania fizycznego czy materiałów do zajęć plastycznych, ale była także efektem przynoszenia rzeczy zdecydowanie niepotrzebnych. W plecakach pojawiły się m.in.: segregatory, słownik ortograficzny, dodatkowe piórniki (u rekordzisty znaleziono aż 5 sztuk!), kilka kompletów kredek, szklane butelki czy kolekcja klocków. Warto zaznaczyć, że obciążenie uczniów stanowią nierzadko masywne plecaki z często spotykanym metalowym stelażem – najcięższy tornister bez zawartości ważył ponad 1,5 kg! W badaniu brał udział także chłopiec, który zamiast tornistra miał torbę przewieszaną na jedno ramię.

Galeria