Spotkanie dla koordynatorów ze szkół podstawowych

Spotkanie dla koordynatorów ze szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy koordynatorów ds. promocji zdrowia ze szkół podstawowych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, na spotkanie organizacyjne.

Zebranie odbędzie się 14 maja o godz. 15.00 w SP nr 71, ul. Kołłątaja 1-6 w sali nr 3.03 (trzecie piętro). Podczas spotkania przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące realizowanego przez nas zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Spotkanie poprowadzi doradca ds. promocji zdrowia w Szkołach Podstawowych – Pani Anna Hoffman.
Prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail:  ania1706@interia.pl

Więcej informacji na temat zadania publicznego: https://fundacjarosa.pl/fundacja-rosa-zadba-o-zdrowie-we-wroclawskich-szkolach/
Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.