Fundacja Rosa zadba o zdrowie we wrocławskich szkołach

Fundacja Rosa zadba o zdrowie we wrocławskich szkołach

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dotację na wykonanie zadania publicznego „ORGANIZACJA I RELIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Jego celem jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwa społeczności przedszkolnych i szkolnych poprzez prowadzenie programów promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób i uzależnień.

Zadanie będzie realizowane od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r., a w jego ramach przeprowadzimy projekty, konkursy, wydarzenia i szkolenia dotyczące m.in. zdrowego stylu życia, promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W organizację zaplanowanych działań zaangażujemy koordynatorów oraz doradców z ok. 140 placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Zrealizujemy dwie dedykowane społeczności wrocławskiej kampanie z zakresu promocji zdrowia. Jedną z nich będzie akcja Lekki Tornister dotycząca profilaktyki wad postawy oraz propagowania aktywności fizycznej. Odbiorcami programu będą przedszkola i szkoły podstawowe. Dla starszych uczniów – z klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – zaplanowaliśmy wrocławską edycję kampanii Rakoobrona dotyczącą profilaktyki onkologicznej i dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji zadania publicznego będą na bieżąco udostępniane na stronie naszej fundacji w zakładce „Aktualności”.

Szczegóły projektu można poznać, dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730 lub pisząc na adres e-mail: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl.

Zapraszamy koordynatorów ds. promocji zdrowia do kontaktu!

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.