Lista zakwalifikowanych szkół do projektu „Rakoobrona we Wrocławiu”

Lista zakwalifikowanych szkół do projektu „Rakoobrona we Wrocławiu”

Fundacja Rosa ma przyjemność ogłosić listę zakwalifikowanych szkół do projektu „Rakoobrona we Wrocławiu”. We wrocławskiej edycji kampanii weźmie udział 28 szkół – prawie 3 tysiące uczniów włączą się w działania dotyczące profilaktyki onkologicznej.

Do projektu „Rakoobrona we Wrocławiu” mogły zgłosić się szkoły należące do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Program ma charakter edukacyjny oraz motywacyjny. Skierowaliśmy go do dwóch grup wiekowych: klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych w zależności od szczebla edukacji. Celem akcji jest budowanie świadomości prozdrowotnej, poprawa zdrowia wśród młodych ludzi poprzez promowanie profilaktyki onkologicznej oraz aktywizacja uczniów do realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym do projektu placówkom. Koordynatorzy ds. promocji zdrowia, którzy zgłosili szkoły do akcji, już niedługo mogą się spodziewać materiałów edukacyjnych.

Szczegóły dotyczące projektów można poznać dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730 lub pisząc na adres e-mail: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl.

Projekt obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

W załączniku przedstawiamy listę wszystkich szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wszelkie niezbędne dokumenty do jego realizacji.

WYNIKI REKRUTACJI - Rakoobrona we Wrocławiu

Regulamin_Rakoobrona_we_Wrocławiu_ze zm. 21.06.2019

Sprawozdanie_Rakoobrona we Wrocławiu

Oświadczenie rodzica Rakoobrona we Wrocławiu

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorkich_Rakoobrona we Wrocławiu