Zapraszamy do udziału w projekcie Rakoobrona we Wrocławiu

Zapraszamy do udziału w projekcie Rakoobrona we Wrocławiu

Fundacja Rosa serdecznie zaprasza szkoły należące do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie do udziału w projekcie „Rakoobrona we Wrocławiu”. Jego celem jest budowanie świadomości prozdrowotnej, poprawa zdrowia wśród młodych ludzi poprzez promowanie profilaktyki onkologicznej oraz aktywizacja uczniów do realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Program ma charakter edukacyjny oraz motywacyjny i jest skierowany do dwóch grup wiekowych: klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych w zależności od szczebla edukacji.

Podstawą do udziału w projekcie i otrzymania materiałów edukacyjnych jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Zadaniem placówek będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz zorganizowanie miniprojektów dotyczących profilaktyki onkologicznej (rak płuca, rak szyjki macicy, czerniak) i diety w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Jako organizatorzy zachęcamy koordynatorów ds. promocji zdrowia oraz uczniów do realizacji inicjatyw angażujących lokalną społeczność (np. gry terenowe, gry planszowe, filmiki edukacyjne, wywiady, inscenizacje).

Dwa najciekawsze i wychodzące poza społeczność szkolną projekty zostaną nagrodzone w formie realizacji przez nasz zespół w zwycięskich placówkach eventów edukacyjnych dla społeczności szkolnej i lokalnej połączonych z indywidualnymi warsztatami z zakresu profilaktyki czerniaka (które będą prowadzone przez dermatologa) oraz w formie organizacji warsztatów z dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych i profilaktyki uzależnień (uzależnienie od tytoniu i wpływ na rozwój raka płuca).

Placówki edukacyjne i koordynatorzy biorący udział w programie otrzymają dyplomy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy od 3 do 21 czerwca 2019 r. Szczegóły projektu można poznać dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730 lub pisząc na adres e-mail: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl.

Projekt obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Uprzejmie informujemy, że Organizator ogłasza drugi nabór do projektu „Rakoobrona we Wrocławiu”. Drugi nabór trwa od 21 czerwca do 30 czerwca 2019 r.

Regulamin udziału w projekcie „Rakoobrona we Wrocławiu”
Formularz zgłoszeniowy do projektu „Rakoobrona we Wrocławiu”