Zwycięzcy w projekcie Lekki Tornister we Wrocławiu

Zwycięzcy w projekcie Lekki Tornister we Wrocławiu

Ogłaszamy listę zwycięskich szkół w konkursie realizowanym w ramach projektu „Lekki Tornister we Wrocławiu”. Wybraliśmy trzy placówki, które wykazały się największym zaangażowaniem w akcję.

Lista zwycięskich szkół:

 1. Przedszkole nr 148,
  ul. Rogowska 18a,  54-432 Wrocław
  W szczególności za miniprojekt „Kolorowy dzień prostych pleców”.
 2. Szkoła Podstawowa nr 84
  ul. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław
  W szczególności za działania w klasach 1-3 oraz miniprojekt „Kręgosłupowe żale”, w który zaangażowali się uczniowie z klas 1-8.
 3. Szkoła Podstawowa nr 12
  ul. Janiszewskiego 14, 50-372 Wrocław
  W szczególności za działania w klasach 4-8.

W zwycięskich placówkach zorganizujemy eventy edukacyjne dla społeczności szkolnej i lokalnej połączone z akcją ważenia tomistów, zajęciami ruchowymi „Zdrowy kręgosłup” oraz wykładem edukacyjnym na temat profilaktyki wad postawy.

Dziękujemy za zgłoszenia i serdecznie gratulujemy wszystkim placówkom zrealizowania projektu. Koordynatorzy ds. promocji zdrowia ze zwycięskich szkół już niedługo mogą się spodziewać kontaktu w sprawie organizacji eventu.

Wszystkie placówki edukacyjne i koordynatorzy biorący udział w programie otrzymają dyplomy.

Dodatkowo chcielibyśmy wyróżnić:

 1. Przedszkole nr 69 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10
  ul. Rumiankowa 34, 54-512 Wrocław
 2. Szkołę Podstawową nr 97
  ul. Prosta 16, 53-509 Wrocław

Za szczególne zaangażowanie wymienione szkoły otrzymają pakiet gadżetów Lekkiego Tornistra.

Celem projektu jest budowanie świadomości prozdrowotnej z zakresu profilaktyki wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego i zdrowego trybu życia, jak również zwrócenie uwagi uczniom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków uczniów będących przyczyną wad postawy.

Projekt obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Harmonogram - SP nr 12
Harmonogram - Przedszkole nr 148
Harmonogram - SP nr 84