Zastosowanie terapii tańcem w pracy pedagogicznej

Zastosowanie terapii tańcem w pracy pedagogicznej

Fundacja Rosa serdecznie zaprasza na szkolenie „Zastosowanie terapii tańcem w pracy pedagogicznej”. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia w godz. 15.30-17.45 w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 we Wrocławiu.

Szkolenie jest skierowane do koordynatorów ds. promocji zdrowia, pozostałych nauczycieli, rodziców, pedagogów, pielęgniarek i pracowników szkół należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Spotkanie poprowadzi Regina Wolska – choreoterapeutka. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Uwaga! Na szkolenie obowiązują zapisy.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wysłać maila na adres: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl w tytule wpisując nazwę szkolenia: „Zastosowanie terapii tańcem w pracy pedagogicznej”. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który prześlemy Państwu informację zwrotną potwierdzającą udział w szkoleniu i przypomnienie o wydarzeniu.

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Dziękujemy Pani Katarzynie Gietner z LO nr 1 za pomoc w organizacji szkolenia.

Szczegóły dotyczące spotkania można poznać, dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730.

Szkolenie jest finansowane ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.