XII Międzyszkolny Konkurs Graficzno-Plastyczny

XII Międzyszkolny Konkurs Graficzno-Plastyczny

Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu zaprasza do udziału w XII Międzyszkolnym Konkursie Graficzno-Plastycznym.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Każda szkoła może przysłać po 3 prace z klas III-IV oraz V-VI. Oceny prac dokona niezależna komisja konkursowa. W pracy należy zilustrować oraz krótko opisać zasady, nawyki lub styl życia, którymi kieruje się Rodzina lub sam uczestnik konkursu, aby cieszyć się dobrym zdrowiem, samopoczuciem oraz sprawnością fizyczną. Dbając o siebie, dajemy przykład rodzinie i znajomym. Dzięki temu możemy kształtować u innych prawidłowe postawy i zachowania. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody.

Podsumowanie XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAFICZNO-PLASTYCZNEGO POD HASŁEM: „Przepis na zdrowie” odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu przy ul. Glinianej 30. Laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem koordynatorów ds. promocji zdrowia z danej szkoły.

Koordynatorem projektu i gospodarzem wydarzenia jest Urszula Kopaczek, koordynator ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu, e-mail: u.kopaczek.SP73@wp.pl, tel.  696-225-922.

Prace należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2019 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa; 50-525 Wrocław; ul. Gliniana 30 z dopiskiem na kopercie: KONKURS Z PROMOCJI ZDROWIA.

Warunki prac:

Praca graficzno-plastyczna powinna składać się z dwóch części: ilustrowanej oraz opisowej.

  • format pracy A4 lub A3;
  • technika wykonania dowolna;
  • prace należy podpisać w prawym dolnym rogu według wzoru (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i dołączyć zgodę na przetwarzanie danych.

O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród szkoły zostaną powiadomione osobnym pismem. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Konkurs obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I RELIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA WE WROCŁAWIU.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Regulamin XII Międzyszkolnego Konkursu Graficzno-Plastycznego