XI Międzyszkolne Warsztaty Promocji Zdrowia

XI Międzyszkolne Warsztaty Promocji Zdrowia

Serdecznie zachęcamy do udziału w XI  Międzyszkolnych Warsztatach Promocji Zdrowia pod hasłem „Bądź przyjacielem swojego zdrowia” organizowanych przez Panią Annę Hoffman – doradę ds. promocji zdrowia w szkołach podstawowych.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 5-6 szkół podstawowych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Warsztaty odbędą się 30 listopada 2019 r.  (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 (ZMIANA TERMINU) w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Krajewskiego 1. Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Celem warsztatów jest propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci szkół podstawowych zdrowego stylu życia, wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Do warsztatów należy zgłosić drużynę 2-osobową do dnia 8.11.2019 r.

Koordynatorem projektu jest Anna Hoffman, doradca ds. promocji zdrowia w szkołach podstawowych. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: ania1706@interia.pl.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Załącznik 1

Załącznik 2

Konkurs obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA WE WROCŁAWIU.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.