Wrześniowe spotkanie dla koordynatorów ze szkół podstawowych

Wrześniowe spotkanie dla koordynatorów ze szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy koordynatorów ds. promocji zdrowia ze szkół podstawowych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, na spotkanie organizacyjne w nowym roku szkolnym.

Zebranie odbędzie się 23 września 2019 r. o godz. 16.00 w Sali 3.03. w Szkole Podstawowej nr 71, budynek B przy ul. Kołłątaja.

Spotkanie poprowadzi doradca ds. promocji zdrowia w Szkołach Podstawowych– Pani Anna Hoffman. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: ania1706@interia.pl

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez nas zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.