WRĘCZONO NAGRODY BOHATERONY 2022 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH. ZNAMY LAUREATÓW!

WRĘCZONO NAGRODY BOHATERONY 2022 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH. ZNAMY LAUREATÓW!

Nagroda BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona przez organizatorów kampanii BohaterON w celu wyróżnienia tych, których aktywność w szczególny sposób promuje wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną. W tym roku Nagrody przyznano już po raz czwarty.
Organizatorzy rozszerzyli formułę i postanowili nominować również działania dotyczące współczesnych wyrazów patriotyzmu oraz wcielania w życie wartości tak ważnych dla Powstańców Warszawskich.

Decyzją Kapituły Nagrody i internautów w tym roku wyróżniono 26 osób, firm, instytucji i organizacji. Organizatorzy przyznali również Nagrodę Specjalną – jako wyraz uznania zasług za działalność badawczą, naukową oraz społeczną – Panu Markowi Strokowi, pasjonatowi, badaczowi i wybitnemu znawcy Powstania Warszawskiego.

LAUREACI NAGRODY BOHATERONY 2022 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

KATEGORIA „INSTYTUCJA”:

Złoty BohaterON: Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)
Srebrny BohaterON: Archiwum Akt Nowych
Brązowy BohaterON: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów politycznych PRL
Złoty BohaterON Publiczności: Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)
KATEGORIA „ORGANIZACJA NON-PROFIT”:

Złoty BohaterON: Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów ,,Zośka” i ,,Parasol”
Srebrny BohaterON: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
Brązowy BohaterON: Fundacja Twarze Depresji
Złoty BohaterON Publiczności: Związek Harcerstwa Polskiego

KATEGORIA „FIRMA”:

Złoty BohaterON: Poczta Polska
Srebrny BohaterON: Tarczyński
Brązowy BohaterON: Grupa Arche
Złoty BohaterON Publiczności: POLREGIO

KATEGORIA „NAUCZYCIEL”:

Złoty BohaterON: Cornelius McGrath
Srebrny BohaterON: Arkadiusz Pater
Brązowy BohaterON: Izabella Czernecka
Złoty BohaterON Publiczności: Andrzej Tomczyk
KATEGORIA „OSOBA PUBLICZNA”:

Złoty BohaterON: Marek Bukowski
Srebrny BohaterON: Piotr Blak
Brązowy BohaterON: Omenaa Mensah i Rafał Brzoska
Złoty BohaterON Publiczności: Martyna Wojciechowska

KATEGORIA „DZIENNIKARZ”:

Złoty BohaterON: Edyta Poźniak
Srebrny BohaterON: Aleksandra Głogowska
Brązowy BohaterON: Michał Przedlacki
Złoty BohaterON Publiczności: Michał Przedlacki

KATEGORIA „PASJONAT”:

Złoty BohaterON: Zygmunt Walkowski
Srebrny BohaterON: Artur Szulc
Brązowy BohaterON: Kamil Dziurdź
Złoty BohaterON Publiczności: Katarzyna Węgrzyn

NAGRODA SPECJALNA BOHATERONY 2022 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

Komitet Organizacyjny Nagrody postanowił przyznać jeszcze jedno wyróżnienie. Nagrodę Specjalną – Złotego BohaterONa jako wyraz uznania zasług za: wybitną, pełną pasji działalność badawczą oraz ogromny dorobek naukowo–historyczny, kilkudziesięcioletnią pracę o charakterze społecznym wykraczającą poza pracę dokumentalisty; za wnikliwe dokumentowanie dziejów konspiracji i powstańczej Warszawy oraz opracowanie najpełniejszej kolekcji biogramów powstańczych, które mają bezcenną wartość dla każdego historyka oraz całego społeczeństwa; za przywrócenie do pamięci zbiorowej uczestników Powstania Warszawskiego oraz ludności cywilnej Warszawy 1944 roku – otrzymał Pan Marek Strok – pasjonat, wybitny badacz i znawca Powstania Warszawskiego.

WIDOWISKO MUZYCZNE „BOHATEROWIE Z RUIN.

Tegorocznej Gali towarzyszyło niezwykłe widowisko muzyczne pt. ,,Bohaterowie z ruin, czyli historia warszawskich robinsonów” w reżyserii Haliny Przebindy. Koncert był hołdem złożonym odwadze bohaterów, którzy ukrywali się przed niemieckim okupantem i lekcją historii o sile oporu, wytrwałości i heroizmie warszawiaków.

Wystąpili: Stanisława Celińska, Cleo, Piotr Cugowski, Katarzyna Dąbrowska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Jan Młynarski, Maciej Musiałowski, Skubas oraz Warszawski Chór Chłopięcy.

Współorganizatorem widowiska było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie „Koncert »Bohaterowie z ruin«. Gala Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem koncertu było Polskie Radio.
Transmisję wydarzenia można obejrzeć na kanałach FACEBOOK oraz YOUTUBE kampanii BohaterON
i Narodowego Centrum Kultury.