Wizytacje we wrocławskich przedszkolach

Wizytacje we wrocławskich przedszkolach

Uprzejmie informujemy, że 9 i 10 lipca 2019 r. odbędą się 4 wizytacje w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Wizytacje w dniu 9 lipca:
Przedszkole nr 80, ul. Zielińskiego 74, 53-534 Wrocław
Przedszkole nr 89,  ul. Oporowska 1, 53-434 Wrocław
Przedszkole nr 91, ul. Zaporoska 52a, 53-416 Wrocław

Wizytacja w dniu 10 lipca:
Przedszkole nr 102, ul. Litomska 11, 53-641 Wrocław

O wizytacjach zostaną również poinformowani mailowo koordynatorzy ds. promocji zdrowia oraz sekretariaty ze wskazanych wyżej placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Spotkania mają na celu sprawdzenie, czy przedszkola prowadzą programy promocji zdrowia zgodnie z założeniami przesłanymi do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.