Wizytacje w szkołach

Wizytacje w szkołach

Uprzejmie informujemy o terminach zbliżających się wizytacji w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Terminy i lista placówek:

  • 30.09.2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Janiszewskiego 14, 50-372 Wrocław
  • 01.10.2019 r. - Liceum Ogólnokształcące nr XII, pl. Orląt Lwowskich 2a, 50-603 Wrocław

O wizytacjach zostali również poinformowani mailowo koordynatorzy ds. promocji zdrowia ze wskazanych wyżej placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Wizytacje mają na celu sprawdzenie, czy przedszkola/szkoły prowadzą programy promocji zdrowia zgodnie z założeniami przesłanymi do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.