Wizytacje – ostatni tydzień października

Wizytacje – ostatni tydzień października

Uprzejmie informujemy o terminach zbliżających się wizytacji w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Terminy i lista placówek:

  • 30.10.2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Kamieńskiego 24, 51-124 Wrocław

O wizytacjach zostali również poinformowani mailowo koordynatorzy ds. promocji zdrowia oraz sekretariaty ze wskazanych wyżej placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Wizytacje mają na celu sprawdzenie, czy szkoły prowadzą programy promocji zdrowia zgodnie z założeniami przesłanymi do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Informacje o innych wizytacjach w październiku.