Turniej „AIDS może dopaść każdego”

Turniej „AIDS może dopaść każdego”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Rosa zapraszają do udziału w XIV TURNIEJU WIEDZY O AIDS „AIDS może dopaść każdego”, który odbędzie się 3 grudnia w godzinach 9:30-12:30.

Głównym celem turnieju jest eliminowanie możliwości zakażeń wirusem HIV wśród wychowanków ośrodków, a także ukształtowanie u młodzieży takiego myślenia oraz takich postaw prozdrowotnych, które są konieczne dla zapewnienia bezpiecznej i zdrowej przyszłości dla nich samych i dla ich otoczenia.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie i wychowankowie placówek należących do Wrocławskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie (V grupa Ośrodków Promujących Zdrowie).

W turnieju wezmą udział dwa 2-osobowe zespoły reprezentujące placówkę. Uczestnicy będą wykonywać zadania o różnym stopniu trudności (4 poziomy) w zależności od swoich możliwości intelektualnych i wieku.

Poziom I -  wychowankowie MOS, MOW, ZS nr 12
Poziom II  -  uczniowie Szkoły Branżowej, ZS nr 12
Poziom III -  uczniowie SP Specjalnej (kl. VII-VIII)
Poziom IV -  uczniowie SP Specjalnej (kl. IV-VI)

Turniej będzie składał się z 2 części:

  • test pisemny i zadania praktyczne ;
  • konkurs plastyczny - plakat dotyczący tematyki HIV/AIDS - „AIDS może dopaść każdego” .

Termin Turnieju –  3.12.2019 r. (wtorek), w godz.  930 - 1230
Miejsce  –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10, ul. Parkowa 27 we Wrocławiu

Zgłoszenia  zespołów biorących udział  w  turnieju  należy  przesyłać do SOS-W nr 10 do 26 listopada 2019 r. do p. Małgorzaty Nadorożnej (drogą mailową) lub faxem 71 345 90 36.

W zgłoszeniach należy podać: nazwę placówki, imię i nazwisko opiekuna,  imiona i nazwiska uczestników, ich wiek oraz szkołę, do której uczęszczają.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przesłanie w wyznaczonym terminie zgłoszenia udziału w projekcie.

Regulamin

Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.