Termin zgłoszeń do Nagrody BohaterONy 2022 wydłużony o 4 dni!

Termin zgłoszeń do Nagrody BohaterONy 2022 wydłużony o 4 dni!

Komitet Organizacyjny Nagrody BohaterONy 2022 podjął decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń o 4 dni.Kandydatów do Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich  można zgłaszać w 7. kategoriach:

  • Instytucja
  • Firma
  • Nauczyciel
  • Osoba publiczna
  • Organizacja non-profit
  • Pasjonat
  • Dziennikarz

Na zgłoszenia czekamy jeszcze do czwartku 6 października!
https://bohateron.pl/bohaterony-2022/zglos-kandydata/