Sztuka bez barier – Galerion 2012

Sztuka bez barier – Galerion 2012

Na początku listopada zakończył się I Dolnośląski Przegląd Sztuki Bez Barier – Galerion 2012. Współorganizowany przez Fundację Rosa projekt miał na celu promocję twórczości artystycznej niepełnosprawnych dzieci z Dolnego Śląska. Przegląd pokazał również proces aktywizacji osób dotkniętych niepełnosprawnością i niwelowania barier społecznych.

Organizatorzy akcji wyszli z założenia, że stworzenie szansy na prezentację możliwości i talentu osób niepełnosprawnych pomoże uświadomić społeczeństwo, jak często rozumuje stereotypami, że przeróżne ograniczenia – zarówno sama niepełnosprawność, jak i wciąż istniejące bariery – nie powinny stanowić przeszkody nie do pokonania.
Na konkurs zostało przysłanych blisko 80 prac z powiatów wrocławskiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego i strzelińskiego. Wśród nich znalazły się dzieła plastyczne (zarówno rysunki, obrazy, prace na szkle i z filcu, rzeźby), jak i nagrania z występami tanecznymi, muzycznymi i recytatorskimi.


Zorganizowanie przeglądu było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON. Do akcji włączyło się Stowarzyszenie „Motyl” na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, a także Stowarzyszenie „Cisi Pracownicy Krzyża” z Głogowa, Stowarzyszenie „Pentatonika” z Jeleniej Góry oraz Fundacja Rosa z Wrocławia.