Szkolenie z profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy

Szkolenie z profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy

Fundacja Rosa serdecznie zaprasza na szkolenia, które odbędą się 25 października w Liceum Ogólnokształcącym nr IX przy ul. Piotra Skargi 31 we Wrocławiu. Szkolenia poprowadzi mgr pedagogiki Maciej Schodnicki – specjalista psychoterapii uzależnień.

Szkolenia są skierowane do koordynatorów ds. promocji zdrowia, pozostałych nauczycieli, rodziców, pedagogów, pielęgniarek oraz pracowników placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

1. Profilaktyka uzależnień, godz. 9.00-10.30

Program szkolenia:

  1. Czym są uzależnienia?
  2. Jak zapobiegać uzależnieniom?
  3. Jaka jest rola nauczyciela w profilaktyce uzależnień?
  4. Uzależnienia od narkotyków, dopalaczy oraz leków bez recepty.

 2. Cyberprzemoc, godz. 11.00 – 12.30

Program szkolenia:

  1. Czym jest przemoc?
  2. Jak zapobiegać cyberprzemocy?
  3. Cyberprzemoc – analiza przypadków.
  4. Pornografia w sieci.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Uwaga! Na szkolenia obowiązują zapisy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wysłać maila na adres: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl, w tytule wiadomości wpisując nazwę szkolenia „Profilaktyka uzależnień” lub „Cyberprzemoc”.  Można wziąć udział w 2 spotkaniach, wówczas w tytule maila prosimy wpisać obie nazwy szkoleń: „Profilaktyka uzależnień” i „Cyberprzemoc” W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który prześlemy Państwu informację zwrotną potwierdzającą udział w szkoleniu oraz przypomnienie o wydarzeniu.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Dziękujemy Pani Monice Skuzie-Kraul z LO nr IX za pomoc w organizacji szkolenia.

Szczegóły dotyczące spotkania można poznać, dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730

Szkolenie jest finansowane ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ ROSA.