Spotkanie dla szkół podstawowych odwołane

Spotkanie dla szkół podstawowych odwołane

Informujemy, że z powodu choroby doradcy ds. promocji zdrowia w Szkołach Podstawowych – Pani Anny Hoffman spotkanie zaplanowane na 10 grudnia 2019 r. o godz. 17.20 w Szkole Podstawowej nr 71, budynek B przy ul. Kołłątaja nie odbędzie się.

Zebranie było zaplanowane na 10 grudnia 2019 r. o godz. 17.20  w Szkole Podstawowej nr 71, budynek B przy ul. Kołłątaja.

Spotkania realizowane są w ramach realizowanego przez nas zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.