Spotkanie dla koordynatorów ze szkół ponadpodstawowych

Spotkanie dla koordynatorów ze szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy koordynatorów ds. promocji zdrowia ze szkół ponadpodstawowych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Zebranie odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 15.15 w Liceum Ogólnokształcącym nr XII we Wrocławiu w sali nr 44.

Spotkanie poprowadzi doradca ds. promocji zdrowia w Szkołach Ponadpodstawowych– Pani Katarzyna Gietner. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: kgietner.lo1.wroc@gmail.com

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez nas zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.