Profilaktyka wad postawy – szkolenie

Profilaktyka wad postawy – szkolenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z profilaktyki wad postawy, które odbędzie się 4 listopada w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu. Szkolenie poprowadzi fizjoterapeuta specjalista zajmujący się wadami postawy oraz profilaktyką zdrowego kręgosłupa.

Szkolenie jest skierowane do koordynatorów ds. promocji zdrowia, pozostałych nauczycieli, rodziców, pedagogów, pielęgniarek oraz pracowników placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Profilaktyka wad postawy, sala 3.03, III piętro, godz. 15:00-16:30

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, czym są wady postawy, poznają metody diagnozowania oraz korygowania nieprawidłowości. W programie przewidziano część praktyczną  - aktywne przerwy w pracy nauczyciela oraz ćwiczenia na zdrowy kręgosłup.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Uwaga! Na szkolenia obowiązują zapisy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wysłać maila na adres: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl, w tytule wiadomości wpisując nazwę szkolenia „Profilaktyka wad postawy”.  W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który prześlemy Państwu informację zwrotną potwierdzającą udział w szkoleniu oraz przypomnienie o wydarzeniu.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Dziękujemy Pani Annie Hoffman ze Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu za pomoc w organizacji szkolenia.

Szczegóły dotyczące spotkania można poznać, dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730.

Szkolenie jest finansowane ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ ROSA.