Poznali historię MPK i na nowo odkryli Wrocław

Poznali historię MPK i na nowo odkryli Wrocław

24 października spotkaliśmy się na VI Turnieju Wiedzy o komunikacji miejskiej, którego celem było: poznanie historii MPK; sprawdzenie znajomości przepisów i regulaminu komunikacji miejskiej, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; odkrywanie zabytków oraz ciekawych miejsc we Wrocławiu; a także zweryfikowanie umiejętności wyszukiwania połączeń komunikacji miejskiej.

W spotkaniu wzięło udział 16 reprezentantów klas V-VI należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Turniej składał się z kilku zadań testowych i otwartych opracowanych na podstawie książki „Zagadkowy Wrocław”, pracy z przygotowanymi mapami Wrocławia oraz prezentacji dotyczącej zrównoważonego transportu. Uczestnicy wydarzenia otrzymali broszury informacyjne dotyczące transportu miejskiego.

Dzieci korzystając z różnych materiałów musiały ustalić przebieg wycieczki po Wrocławiu, wybrać m.in. odpowiedni nr tramwaju, określić kierunek jazdy oraz wypisać najważniejsze miejsca, które będą mijać. Ponadto, rozwiązywały krzyżówkę dotyczącą Wrocławia i zabytków. Dodatkowo, w ramach turnieju uczniowie przygotowali wcześniej prace plastyczne w ramach konkursu „Mkną po szynach niebieskie tramwaje…”.

Uczestnicy wykazali się znajomością przepisów związanych z komunikacją miejską i ruchem na drodze, wykorzystali swoją wiedzę, ustalając wycieczkę po Wrocławiu. Na podstawie zdobytych punktów wyłoniono laureatów I, II, III miejsca, przyznano także dwa IV miejsca oraz wyróżnienia.

Gratulujemy i dziękujemy Pani Annie Hoffman –doradcy ds. promocji zdrowia – oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu za gościnę i możliwość organizacji turnieju.

Projekt był realizowany w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Galeria