Listopadowe wizytacje w szkołach

Listopadowe wizytacje w szkołach

Uprzejmie informujemy o terminie zbliżającej się wizytacji w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Termin i nazwa placówki:
28.11.2019 r.Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław

O wizytacji zostali również poinformowani mailowo: koordynator ds. promocji zdrowia oraz sekretariat ze wskazanej wyżej placówki należącej do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Wizytacje mają na celu sprawdzenie, czy szkoły prowadzą programy promocji zdrowia zgodnie z założeniami przesłanymi do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.