Krew – Komórki – Szpik to… życie!

Krew – Komórki – Szpik to… życie!

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Rosa zapraszają do udziału w konkursie „Krew – Komórki – Szpik to... Życie!”. Akcja odbywa się pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa, transplantacji komórkowej oraz dawstwa szpiku kostnego.Finał konkursu odbędzie się 06 grudnia 2019 roku o godz. 13:30 w Liceum Ogólnokształcącym Nr I we Wrocławiu

Konkurs jest adresowany do:
-   uczniów klas VII  i VIII szkół podstawowych,
-   uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie mają do wyboru jedną lub dwie formy prac konkursowych z wymienionych poniżej:

1. PREZENTACJA  - TYLKO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH!

TEMAT: „Tajemnice grup krwi, czyli dlaczego znajomość własnej grupy krwi jest przydatna, a czasem wręcz niezbędna”

Praca konkursowa powinna być przedstawiona w programie Power Point, zawierać 25-30 slajdów treści merytorycznych oraz Konspekt – pisemną formę przekazywanej treści. Pierwszy slajd powinien zawierać godło autora prezentacji, a ostatni – informację o źródłach/bibliografii.

2.  SLOGAN

1.1)     propagujący Honorowe Krwiodawstwo
1.2)   propagujący transplantację komórkową i dawstwo szpiku

Praca konkursowa powinna mieć formę zapisanego hasła/sloganu na kartce A4.

3.  PLAKAT

2.1)        dotyczący propagowania honorowego krwiodawstwa 
2.2)        dotyczący propagowania transplantacji komórkowej i dawstwa szpiku kostnego

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką w formacie A3.

4. ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI

TEMAT ZAKŁADKI: „KREW – bezcenny dar”

Praca konkursowa może być wykonana dowolna techniką, w formacie:  20 cm dł. / 5 cm szer.

Termin nadsyłania prac na adres LO nr I  upływa 22 listopada 2019 r.

Koordynatorem konkursu jest Pani Katarzyna Gietner z LO nr 1.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przesłanie w wyznaczonym terminie zgłoszenia udziału w projekcie.

Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.

Regulamin i załączniki