IX edycja wystawy pod hasłem: „Żyj zdrowo”

IX edycja wystawy pod hasłem: „Żyj zdrowo”

Serdecznie zapraszamy przedszkola należące do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie do udziału w IX edycji wystawy pod hasłem: „Żyj zdrowo”. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 25 „Słowiańskie Maluchy” we Wrocławiu. Każdy uczestnik wystawy otrzyma książkę oraz dyplom.

W ramach IX edycji wystawy pod hasłem „Żyj zdrowo” dzieci mają za zadanie przygotować prace plastyczne nawiązujące do:
- zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej;
- ochrony środowiska;
- higieny osobistej;
- zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw na powietrzu.

Uroczyste otwarcie wystawy, rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 14.11.2019 r. o godzinie 10:00. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia do 12.11.2019 r. u koordynatora Doroty Humięckiej tel. 697096693.

Wymagania dotyczące prac:

  • Format prac – A4;
  • Technika – dowolna;
  • Maksymalna liczba prac z jednej placówki – 3 ( prace indywidualne).

Do prac prosimy dołączyć wizytówkę wykonaną na komputerze z informacją: tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca. Do prac należy dołączyć również zgodę podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Koordynatorem projektu jest Dorota Humięcka, koordynator ds. promocji zdrowia w Przedszkolu nr 25,  e-mail: dhumiecka1969@gmail.com

Prace prosimy dostarczyć do Przedszkola nr 25, ul. Kręta 1a (tel. 71 798 67 79) w terminie do 31.10.2019 r. Prace dostarczone po terminie oraz niezgodne z wytycznymi (format pracy A3) nie będą oceniane.

Przed zgłoszeniem udziału, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Konkurs obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA WE WROCŁAWIU.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Regulamin konkursu „Żyj zdrowo”