Sprawdzą, ile ważą tornistry małych Dolnoślązaków

W pięciu dolnośląskich szkołach podstawowych Fundacja Rosa organizuje wielkie ważenie uczniów i ich tornistrów, które ma na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę wad postawy. Akcja odbędzie się ramach IV edycji projektu „Lekki Tornister”. Najbardziej aktywne szkoły otrzymają specjalne szafki.

Fundacja Rosa sprawdzi, jak bardzo obciążone są kręgosłupy uczniów ze szkół podstawowych w Ruszowie, Radziechowie, Siedlcu, Olesznej i Wawrzeszowie. Zważone zostaną dzieci oraz ich tornistry - z zawartością, puste, jak również z rzeczami potrzebnymi i zbędnymi w danym dniu. Każdy uczeń otrzyma indywidualną kartę pomiaru. – Rodzice dowiedzą się, czy plecak ich dziecka nie jest za ciężki, ile w nim było przedmiotów niepotrzebnych oraz czy sam tornister został dobrze dobrany. Zbyt ciężki plecak może powodować wady postawy. Nie powinniśmy tego lekceważyć, a od świadomości rodziców zależy bardzo wiele – mówi Katarzyna Galewska, rzecznik Fundacji Rosa.

Celem projektu „Lekki Tornister” jest zapobieganie wadom postawy. W czasie wydarzenia dzieci i ich opiekunowie poznają m.in. zasady wyboru odpowiedniego plecaka i sposoby jego pakowania – tak by kręgosłup ucznia nie był przeciążony. Z ważenia dzieci w czasie poprzednich edycji projektu wynika, że średnio ponad połowa uczniów klas 0-III nosi za ciężkie tornistry, a najciężej mają pierwszaki. Nawet jeśli w plecaku pozostaną tylko rzeczy niezbędne do nauki, co trzecie dziecko nadal będzie nosić zbyt duży ciężar. Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dopuszczalna waga tornistra nie powinna przekraczać 10% wagi ciała dziecka.

Zgodnie z prawem, szkoły podstawowe w Polsce mają obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych na terenie placówki edukacyjnej. Jednak z powodu ograniczeń budżetowych często nie są w stanie się z tego zadania wywiązać. Dotyczy to przede wszystkim szkół w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. – Tymczasem właśnie tam dzieci pokonują największe odległości i noszą zbyt duże ciężary częściej niż ich rówieśnicy w miastach. Dlatego projekt „Lekki Tornister” kierujemy przede wszystkim do tego rodzaju placówek – dodaje Katarzyna Galewska.

W ramach IV edycji projektu Fundacja Rosa sfinansuje zakup specjalnych szafek tym szkołom, które wykażą najwięcej inicjatywy w działaniach związanych z profilaktyką wad postawy. Uczniowie będą mogli zostawiać w szafkach przedmioty dodatkowe, przybory plastyczne i podręczniki. Dzięki temu będą chodzić lżejszym, zdrowszym krokiem.

Do tej pory Fundacja Rosa w całej Polsce sfinansowała szafki w 44 szkołach. Dzięki temu już 2700 dzieci codziennie nosi lżejsze plecaki.

IV edycja projektu „Lekki Tornister” na Dolnym Śląsku:

13 maja, godz. 10.30 – Ruszów, Zespół Szkół w Ruszowie, ul. Zgorzelecka 2;
14 maja, godz. 10.30 – Radziechów, SP im. Jana Pawła II w Zagrodnie Filia w Radziechowie, Radziechów 80;
19 maja, godz. 10.00 – Siedlec, Zespół Szkół w Siedlcu im. Jana Twardowskiego, ul. Wrocławska 22;
2 czerwca, godz. 10.30 – Wawrzyszów, Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37;
8 czerwca, godz. 10.30 – Oleszna, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1.

 

Więcej o projekcie „Lekki Tornister”:

https://fundacjarosa.pl/programy/lekki-tornister/