Sprawdzą, czy mali opolanie mają lekkie tornistry

W 5 szkołach Opolszczyzny Fundacja Rosa organizuje wielkie ważenie uczniów i ich tornistrów. Rodzice dowiedzą się, czy plecaki ich dzieci nie są za ciężkie. Dodatkowo najbardziej aktywne szkoły otrzymają szafki. Akcja odbędzie się ramach IV edycji projektu „Lekki Tornister”.

Fundacja Rosa sprawdzi, jak obciążone są kręgosłupy uczniów ze szkół podstawowych w Strzelcach Opolskich, Zdzieszowicach, Czarnowąsach, Murowie i Pokoju. Ważeniu zostaną poddane dzieci jak i ich tornistry - z zawartością, puste, jak również z rzeczami potrzebnymi i zbędnymi w danym dniu. Każdy uczeń otrzyma indywidualną kartę pomiaru, którą zaniesienie do domu. Będą na niej informacje dotyczące wszystkich pomiarów.

– Rodzice dowiedzą się, czy plecak ich dziecka nie jest za ciężki, ile w nim było przedmiotów niepotrzebnych oraz czy sam tornister został dobrze dobrany. Zbyt ciężki plecak może powodować wady postawy. Nie można tego lekceważyć, a od świadomości rodziców wiele tu zależy – mówi Katarzyna Galewska, rzecznik Fundacji Rosa.

Celem projektu „Lekki Tornister” jest zapobieganie wadom postawy. W czasie wydarzenia w szkole dzieci i ich opiekunowie poznają m.in. zasady wyboru odpowiedniego plecaka i sposoby jego pakowania – tak by kręgosłup ucznia nie był przeciążony.

Z ważenia dzieci w czasie poprzednich edycji projektu wynika, że średnio ponad 50% uczniów klas 0-III nosi za ciężkie tornistry, a najciężej mają pierwszaki. Nawet jeśli w plecaku pozostaną tylko rzeczy niezbędne do nauki, to co trzecie dziecko nadal będzie nosić zbyt duży ciężar. Dopuszczalna waga tornistra nie powinna przekraczać 10% wagi ciała dziecka.

Zgodnie z prawem, szkoły podstawowe w Polsce mają obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych na terenie placówki edukacyjnej. Jednak z powodu ograniczeń budżetowych często nie są w stanie się z tego wywiązać.

Dotyczy to szczególnie szkół w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Tymczasem właśnie tam dzieci pokonują największe odległości i noszą zbyt duże ciężary częściej niż ich rówieśnicy w miastach – dodaje Katarzyna Galewska.

W ramach IV edycji projektu „Lekki Tornister” Fundacja Rosa sfinansuje zakup specjalnych szafek tym szkołom, które wykażą najwięcej inicjatywy w profilaktyce wad postawy. Uczniowie będą w nich mogli zostawiać przedmioty, których nie muszą nosić do domu. Dzięki temu będą chodzi lżejszym krokiem.

Do tej pory Fundacja Rosa sfinansowała szafki w 44 szkołach w całej Polsce. Dzięki temu już 2700 dzieci codziennie nosi lżejsze plecaki.

 

IV edycja projektu „Lekki Tornister” na Opolszczyźnie:
22 kwietnia, godz. 10.30 – Strzelce Opolskie, Publiczna SP nr 2, ul. Wawrzyńca Świerzego 3,
23 kwietnia, godz. 10.30 – Stare Budkowice, Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Budkowice, ul. Wołczyńska 14, Murów
28 kwietnia, godz. 10.00 - Pokój, Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. 1 Maja 15,
29 kwietnia, godz. 10.30 – Czarnowąsy, Zespół Szkół, ul. Jakuba Kani,
30 kwietnia, godz. 10.30 – Zdzieszowice, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 36.