Pamiętać o historii, zapomnieć o chorobie

17 września będziemy obchodzić Dzień Sybiraka. W tym roku zyska on dodatkowy emocjonalny charakter i wyjątkową puentę – wszystko za sprawą akcji „Kartka dla Kombatanta”, w którą włączyli się podopieczni 15 szkół przyszpitalnych z całej Polski. Nową akcję edukacyjną Fundacji Rosa wsparli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zarząd Główny Związku Sybiraków oraz białostockie Muzeum Pamięci Sybiru.

Od 1991 roku dzięki staraniom Związku Sybiraków 17 września – w rocznicę napaści ZSRR na Polskę – obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. Aby przybliżyć dzieciom i młodzieży ten niezbyt odległy fragment historii, a także uczcić pamięć o tysiącach Polaków zesłanych na Syberię, Fundacja Rosa zrealizowała w tym roku kolejny wyjątkowy projekt: Kartka dla Kombatanta.

Do akcji zaproszono współpracujące z fundacją szkoły przyszpitalne z całej Polski. Placówki, które włączyły się w realizację tego projektu, organizowały latem dla małych podopiecznych warsztaty edukacyjne. W ich trakcie dzieci i młodzież zapoznawały się z autentycznymi historiami zesłańców (którzy najczęściej mieli wtedy po kilka lat) i dobrymi wzorcami patriotycznymi. Przygotowywały również własnoręcznie kartki, które trafią do Sybiraków. Zadaniem warsztatów plastycznych było złagodzenie stresu małych pacjentów związanego z pobytem w placówce, rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej, a za sprawą podejmowanego tematu – również wrażliwości emocjonalnej, a także uczenie najnowszej historii.

W akcję włączyło się 15 szkół przyszpitalnych z całej Polski, mali pacjenci wykonali ponad tysiąc kartek i laurek, często bardzo wzruszających. Część z nich trafi 17 września do Sybiraków podczas uroczystych obchodów w Warszawie oraz w trakcie niezwykłego „Peletonu Pamięci” organizowanego w Białymstoku przez Muzeum Pamięci Sybiru. Pozostałe kartki przekażemy oddziałom Związku Sybiraków w całym kraju i za ich pośrednictwem zostaną one przekazane żyjącym samotnie Sybirakom – mówi Agnieszka Łesiuk z Fundacji Rosa.

Mali autorzy pocztówek dołączą do nich również swoje adresy na wypadek, gdyby adresaci życzeń i podziękowań chcieli im odpisać. W ten sposób możliwe będzie bezpośrednie nawiązanie bliskiego, międzypokoleniowego kontaktu.

Fundacja Rosa posiada bogate doświadczenie w realizowaniu projektów z zakresu edukacji historycznej. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi akcję Kartka ze Szpitala, a od 2014 roku jej specjalną edycję – Kartka dla Powstańca – będącą częścią ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! W ubiegłym roku do Powstańców Warszawskich trafiło blisko 100 tys. pocztówek, listów i laurek, dostarczając adresatom wiele radości i wzruszeń.

Projekt „Kartka dla Kombatanta” zyskał poparcie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i jest współfinansowany z jego środków. Partnerem prowadzonych działań jest Zarząd Główny Związku Sybiraków, a patronat honorowy nad akcją objęło Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Lista szpitali i szkół uczestniczących w projekcie „Kartka dla Kombatanta”:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Lublinie
 3. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach
 4. Warszawski Szpital dla Dzieci SPOZ
 5. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju
 6. Zespół Szkół przy Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
 7. Zespół Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu
 8. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Ameryce
 9. Zespół Szkół Specjalnych nr 87 w Warszawie
 10. Zespół Szkół nr 108 w Poznaniu
 11. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdrój
 12. Zespół Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdrój
 13. Zespół Szkół Specjalnych przy świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji Stąporków
 14. Zespół Szkół nr 86 w Warszawie
 15. Zespół Szkół Specjalnych im. Dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

Fundacja Rosa powstała w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie dzieci i młodzieży w obszarach zdrowia i edukacji. Funkcjonowanie Fundacji Rosa opiera się na działaniach systemowych, w ramach których prowadzone są m.in. projekty: „BohaterON – włącz historię!”, „Lekki Tornister”, „Kartka ze Szpitala”, „Twoja Szkoła” i „Rakoobrona”. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu.