II Wrocławski Konkurs Pierwszej Pomocy

II Wrocławski Konkurs Pierwszej Pomocy

W sobotę 23 listopada odbył się II Wrocławski Konkurs Pierwszej Pomocy organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we współpracy z Fundacją Rosa oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W wydarzeniu wzięły udział trzy drużyny ze szkół podstawowych. Ich członkowie sprawdzili się w różnych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu. W organizację zadań zaangażowali się uczniowie oraz absolwenci, którzy grali pozorantów. Każde zadanie oceniali sędziowie. Młodzież musiała wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, pisząc test, jak i praktyczną, udzielając pomocy poszkodowanym na miejscu.

Każde zadanie zostało przygotowane profesjonalnie, wyglądało autentycznie poprzez oprawę oraz wykonanie ran z użyciem sztucznej krwi, wymagało opanowania emocji i odnalezienia się natychmiast w trudnościach, jakie zrządził los. Uczniowie zmagali się z różnymi sytuacjami dnia codziennego m.in.:

  • wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie;
  • musieli ułożyć pozoranta w pozycji bocznej ustalonej;
  • pomogli koleżance, która zraniła się podczas wykonywania eksperymentu w sali chemicznej;
  • udzielili pierwszej pomocy potrzebującym podczas wypadku na lekcji wychowania fizycznego;
  • zareagowali oraz opatrzyli ranę podczas bójki przed dyskoteką;
  • sprawdzili czynności życiowe oraz opatrzyli rany koleżance, która zesłabła, grając w klasie w szachy.

Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą, chęcią udzielania wsparcia drugiemu człowiekowi oraz umiejętnościami korzystania z przedmiotów niezbędnych do niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Przygotowane scenki pokazały, że liczy się każda minuta, a reagowanie na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu są bardzo istotne. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z emocjami oraz poszczególnymi przypadkami.

Komisja konkursowa po dokładnej ocenie postanowiła przyznać 4 nagrody. I miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 65, II miejsce przyznano reprezentantom Szkoły Podstawowej nr 27, a III nagroda powędrowała dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Dodatkowo przyznano nagrodę specjalną za najlepszy wynik osiągnięty w części teoretycznej. Wyróżnienie trafiło w ręce reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 6.

Gratulujemy i dziękujemy Pani Katarzynie Gietner – doradcy ds. promocji zdrowia w Szkołach Ponadpodstawowych oraz dyrekcji Liceum nr I za gościnę i możliwość zorganizowania stacji oraz scenek związanych z pierwszą pomocą na terenie całego liceum.

Projekt był realizowany w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Galeria