„Ekologia i zdrowie wokół nas” – konkurs plastyczny

„Ekologia i zdrowie wokół nas” – konkurs plastyczny

Przedszkole nr 8 zaprasza do udziału w XI edycji konkursu plastycznego „Ekologia i zdrowie wokół nas”. Mogą w nim uczestniczyć dzieci w wieku 3-7 lat z przedszkoli należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci atrakcyjne – nagrody rzeczowe. Prace konkursowe można dostarczać już od 2 września 2019 r.

Celem Konkursu jest propagowanie zachowań ekologicznych i prozdrowotnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz popularyzowanie twórczości plastycznej. Temat tegorocznej edycji to „Żyj zdrowo!”. W ramach projektu dzieci mają za zadanie przygotować pracę plastyczną nawiązującą do tegorocznej myśli przewodniej. Prace będą oceniane przez Komisję w 4 kategoriach: żywienie, sport, rekreacja oraz ekologia.

Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie utworzony kalendarz na rok 2020, który otrzymają: każde przedszkole nagrodzone i wyróżnione w Konkursie, Organizator i Partnerzy. Przy ocenie prac Komisja weźmie pod uwagę spełnienie warunków Konkursu, samodzielność, kreatywność oraz nawiązanie do tegorocznego tematu. Komisja wybierze 3 najlepsze prace, za które wręczy nagrody główne, po jednej z każdej kategorii, oraz wybierze 9 kolejnych prac, którym przyzna wyróżnienia.

Uroczysta gala rozdania nagród wraz z wernisażem odbędzie się w listopadzie 2019 r. w Przedszkolu nr 8 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest dostarczenie do 21.10.2019 r. pracy plastycznej na adres: Przedszkole nr 8, ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław, tel. (071) 712 00 11 wew. 106, e-mail: przedszkole08@gmail.com. Prace należy przesłać pocztą (liczy się data stempla) lub dostarczyć osobiście.

Warunki prac:

  • praca indywidulana w formacie A4, płaska, wykonana w poziomie,
  • technika dowolna,
  • liczba prac z danej placówki – maksymalnie 3 szt.

Każdą pracę należy podpisać w metryczce umieszczonej na odwrocie pracy i dostarczyć wraz ze zgodą i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac w celu ich wystawy w Przedszkolu nr 8 oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 7, a także umieszczenia w kalendarzu. Przekazując pracę, Uczestnik Konkursu akceptuje jednocześnie warunki Regulaminu. Organizator nie przewiduje zwrotu prac.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28.10.2019 r., z kolei uroczysta gala rozdania nagród wraz z wernisażem wszystkich prac odbędzie się w listopadzie 2019 r. w dniu Festiwalu Zdrowia dzielnicy Fabrycznej w Przedszkolu nr 8. Wystawa prac w Przedszkolu nr 8 potrwa do 31 października. 4 listopada zostanie przeniesiona do Biblioteki Publicznej Filia nr 7.

Koordynatorem projektu i osobą kontaktową w sprawie Konkursu jest Pani Joanna Goman, koordynator ds. promocji zdrowia  i wicedyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 ds. Przedszkola nr 8, e-mail: goman.p8@gmail.com.

Konkurs obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA WE WROCŁAWIU.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Przed udziałem w Konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1