Dziękujemy za udział w projekcie BohaterON w Twojej Szkole

Dziękujemy za udział w projekcie BohaterON w Twojej Szkole

Drodzy uczestnicy projektu BohaterON w Twojej Szkole! Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wysłanie do Powstańców Warszawskich tysięcy kartek, laurek i listów z życzeniami! Przekażemy je adresatom w pierwszym kwartale 2020 roku,

W związku z zakończonym 31 października projektem BohaterON w Twojej Szkole dzielimy się kilkoma ważnymi informacjami.

Dyplomy uczestnictwa w akcji będą przesyłane w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku na podany w zgłoszeniu adres mailowy koordynatora pod koniec 2019 roku.

Dyplomy (dla szkoły i dla koordynatora) otrzymają te placówki, które przesłały wykonane kartki- laurki oraz wypełniły sprawozdanie. Spełnienie obu warunków jest niezbędne.

W przypadku problemów bądź pytań prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@bohateron.pl.

Partnerem merytorycznym projektu BohaterON w Twojej Szkole jest Instytut Pamięci Narodowej. Działania odbywają się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.