Zwycięskie szkoły

Zwycięskie szkoły Drodzy Nauczyciele, wytypowaliśmy szkoły, które odwiedzimy w ramach V edycji projektu Lekki Tornister!

Wybór 5 najbardziej zaangażowanych w rozpowszechnianie profilaktyki chorób układu ruchu placówek spośród ponad 700 zgłoszonych do V edycji kampanii był nie lada wyzwaniem. Wszystkie sprawozdania zostały dokładnie sprawdzone pod kątem realizacji zajęć edukacyjnych oraz działań szkoły na rzecz promocji zdrowia, zwłaszcza profilaktyki wad postawy.

Każda z wybranych placówek, w istotny zaangażowała się w realizację różnorodnych form edukacji zdrowotnej (programy zdrowotne, konkursy plastyczne, pogadanki z rodzicami) oraz działania na rzecz rozwiązania problemu ciężkich tornistrów. Zwycięskie szkoły wykazały się bardzo dużą kreatywnością, w związku z czym nie mamy żadnych wątpliwości o słuszności naszego wyboru.

W ramach V edycji kampanii Zespół Lekkiego Tornistra odwiedzi następujące placówki:
- Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie (ul. Kolejowa 22, 59-940 Węgliniec)
- Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Grojcu (Al. Ogrodowa 2, 32-615 Grojec)
- Publiczną Szkołę Podstawową im. Marka Prawego w Jemielnicy (ul. Szkolna 2, Jemielnica 47-133)
- Publiczną Szkołę Podstawową nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Archimedesa 254, 7-200 Kędzierzyn-Koźle)
- Szkołę Podstawową im. Pawła Kojzara w Mnichu (ul. Kopernika 12, 43-520 Chybie)

Nasz zespół przeprowadzi w nich lekcję edukacyjną na temat profilaktyki wad postawy, właściwego wyboru tornistra, jego prawidłowego pakowania i użytkowania oraz zorganizuje akcję ważenia tornistrów. Dodatkowo jedna ze szkół otrzyma od nas szafki, w których uczniowie będą mogli zostawiać przybory szkolne.

Koordynator projektu Wioleta Pietryszyn (wioleta@fundacjarosa.pl) skontaktuje się ze zwycięskimi szkołami w celu ustalenia szczegółów po 18 kwietnia.

Wszystkie placówki, które wywiązały się z warunków zawartych w Regulaminie, otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo szkoły w V edycji projektu do końca bieżącego roku szkolnego.

Cieszymy się, że tegoroczna edycja programu spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Zaangażowanie wielu szkół przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Jesteśmy dumni z tego, że coraz więcej placówek wspiera naszą walkę o lekkie tornistry i zdrowe kręgosłupy najmłodszych.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim szkołom dziękujemy za zaangażowanie oraz udział w tegorocznej edycji projektu!