Gdy wiedza waży za dużo

Gdy wiedza waży za dużo

Nie zabawki, nie termosy i obfite śniadania, ale… podręczniki i zeszyty przeciążały plecaki najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej – ostatniego uczestnika IV edycji projektu Lekki Tornister.

W grupie trzecioklasistów waga przedmiotów potrzebnych danego dnia w szkole wahała się od 2 aż do 3 kg przy średnio 1 kg rzeczy dodatkowych. 45% uczniów tej klasy nosiło tornistry o ciężarze przekraczającym 4 kg.

Podobny problem pojawił się u pierwszoklasistów. Aż 17 spośród 20 badanych posiadało plecaki o wadze przekraczającej normę ustaloną przez Głównego Inspektora Sanitarnego (10% wagi dziecka)!

Oj, przydałoby się miejsce na pozostawienie w klasie niepotrzebnych w domu podręczników czy zeszytów ćwiczeń! Kto wie, może to właśnie SP w Olesznej otrzyma szafki od naszej fundacji? Przypominamy, że nagrodzimy nimi placówki wykazujące największą inicjatywę, kreatywność oraz skuteczność w realizacji programów edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki wad postawy.

Niebawem specjalnie powołana komisja zdecyduje, w których szkołach biorących udział w IV edycji projektu Lekki Tornister zostaną zamontowane szafki. Potem będzie już czas na podsumowanie wykonanych pomiarów i planowanie kolejnej odsłony projektu. O wszystkim, jak zawsze, poinformujemy na naszej stronie internetowej!

Galeria